Verenigingsblad: InSide

/Verenigingsblad: InSide
Verenigingsblad: InSide 2013-10-31T16:13:54+00:00

Het verenigingsblad genaamd de InSide wordt twee maal per jaar uitgebracht.  In de InSide staat alles wat er speelt binnen de vereniging. Het is een communicatiemiddel naar zowel studenten, docenten alsook medewerkers van afdeling Engineering. De voorzitter (s)preekt over de vereniging. De activiteiten die plaats gevonden hebben worden nogmaals opgehaald aan de hand van diverse artikels en foto’s van de betreffende dag/avond.  Ook wordt de planning voor de komende tijd kenbaar gemaakt. Verder staan er verschillende artikelen of advertenties van onze sponsoren in en worden er ook stukjes van oud-studenten geplaatst. Voor de leden de ideale manier om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt bij SV. Innovum. Ook wanneer iemand onbekend is met SV. Innovum is dit de manier om snel kennis te maken met de diversiteit van SV. Innovum.
Voor de meest recente Inside en meerdere vorige insides, kun je klikken op de volgende links.


Inside of November 2017
Inside of March 2017
Inside of November 2016
Inside of June 2016
Inside of Januari 2016
Inside of Oktober 2015
inside of February 2015
Inside of Oktober 2014
Inside of February 2014
Inside of Oktober 2013
Inside of June 2013
Inside of March 2013
Inside of Oktober 2011